Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Dobré ráno, je streda 1. október 2014
Meniny má Arnold, zajtra Levoslav
Najbližšie podujatia
Čaplovičova knižnica - Novoveké opevnenia na území Oravy a Kysúc
Kedy: 01.10.2014
Vedecká konferencia Novoveké opevnenia na území Oravy a Kysúc, ktorá sa uskutoční v stredu 1. októbra 2014 o 9:00 h v priestoroch Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne. Pozvaní sú všetci, ktorí majú solídny záujem dozvedieť sa viac o tejto zaujímavej tematike. 

Krása písaná ihlou - Florinov dom v Dolnom Kubíne
Kedy: 19.10.2014
Začiatok o 15:30hod., výstava potrvá až do 19.10.2014...
Zaujímavé odkazy
Reklama
Kontakt na OÚ
Starosta - JUDr. Anton Bukna
 
telefón:
0905 756 976
 
e-mail:
 
Zás. starostu - Ing. Juraj Páltik
 
telefón:
0908 752 069
 
e-mail:
 
Hl. kontrolór -
Mgr. Júlia Janotíková
 
telefón:
0948 688 721
 
e-mail:
 
Účtovníčka - Ing. Eva Hrabalová
 
telefón:
0911 756 977
 
043 588 22 01
 
fax:
043 588 22 70
 
e-mail:
 
Matrika -
Ing. Katarína Páltiková
 
telefón:
043 588 22 01
 
e-mail:
 
Krízový štáb
JUDr. Anton Bukna
 
telefón:
0905 756 976
Ing. Juraj Páltik
 
telefón:
0908 752 069
 
e-mail:
Jozef Badin
 
telefón:
0908 945 167
Ondrej Lavrík
 
telefón:
0908 812 263
Daniela Šenšelová
 
telefón:
0915 309 745
Úradná tabuľa OcÚ Veličná
Pošta Veličná oznamuje občanom, že v stredu 1.10.2014 bude celý deň zatvorená. Vo štvrtok 2.10.2014 bude otvorená do 17:00hod. 

Po upozornení z Technických služieb prosíme občanov, aby konzervy, plechovky, kovové uzávery od nápojov, viečka z mliečnych výrobkov, kompótové viečka, kovové obaly separovali oddelene od plastových fliaš tj. do osobitných plastových vriec. Zber sa bude realizovať súčasne s plastami. Ďakujeme...

Občianske združenie optiky ZOOM Vás pozýva na
bezplatné premeranie dioptrie na diaľku a na blízko a zároveň Vám odporučia najvhodnejšie okuliare.
Príďte v stredu 1.10.2014 medzi 13,00 a 15,00 do obradnej miestnosti obecného úradu a prineste si so sebou aj svoje vlastné okuliare

Obec Veličná, v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojitosti so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v platnom znení a vyhlášky č. 55/2001, obstaráva Územný plán obce Veličná, ktorý rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie celého administratívne územie obce Veličná, ktoré je zložené z dvoch k.ú. Veličná a Revišné. 
V tejto súvislosti, podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb., v platnom znení, § 22 a § 31, obec oznamuje začiatok verejného prerokovávania návrhu Územného plánu obce Veličná. Územnoplánovacia dokumentácia je vystavená od 18.09.2014 do 18.10.2014 na Obecnom úrade vo Veličnej, na verejne prístupnom mieste (úradná tabuľa pred pohostinstvom vo Veličnej, na stránke obce v ľavej časti "Územný plán.") Ďalej je k nahliadnutiu na Okresnom úrade v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania a Spoločnom stavebnom úrade v Dolnom Kubíne, v pracovných dňoch a v pracovnej dobe. Obec súčasne žiada samosprávny kraj, orgány štátnej správy, dotknuté právnické osoby, fyzické osoby a občanov o vydanie stanoviska k návrhu Územného plánu obce Veličná, v lehote do 30 dní od doručenia alebo zverejnenia oznámenia.
                Verejné prerokovanie návrhu Územného plánu obce Veličná s dotknutým samosprávnym krajom, orgánmi štátnej správy, obcami, dotknutými právnickými i fyzickými osobami  sa uskutoční
dňa 02. októbra 2014 (štvrtok)  o 10.00 hod  v zasadačke v Obecného úradu Veličná.
Verejné prerokovanie návrhu Územného plánu obce Veličná s občanmi  sa uskutoční
dňa 02. októbra 2014 (štvrtok) o 16.00 hod. na obecnom úrade.
Ak sa dotknutí účastníci nevyjadria v určenej lehote, bude obec predpokladať, že súhlasia a k územnoplánovacej dokumentácii nemajú pripomienky.

Nezabudnite, naďalej vyberáme miestne poplatky za komunálny odpad a daň z nehnuteľností na rok 2014.
Je potrebné si prísť zakúpiť zvyšné žetóny na komunálny odpad nakoľko do r. 2015 je možné si preniesť len 1 žetón na 1 vývoz/ostatné nevyčerpané žetóny by Vám prepadli. Zároveň upozorňujeme občanov, aby nevynášali svoj komunálny odpad do areálu Gazdinskej školy, ktorý je určený výlučne na zber separovaného odpadu, objekt je monitorovaný kamerovým systémom.
Aktuality
Oznámenie o začatí prerokovávania návrhu ÚPN
Pridané: 23.09.2014

Na stiahnutie:
oznámenie návrhu ÚPN.xps (261 kB)

Rajčuliáda 2014
Pridané: 11.09.2014
V nedeľu 7.9.2014 sa na Rajčuli uskutočnil 1. ročník tzv. Rajčuliády, ktorý bol venovaný predovšetkým našim ratolestiam. Detí sa nazbieralo neúrekom, bol pre ne pripravený bohatý program s animátorkami, rôzne športové súťaže o ceny. Hlavní víťazi si mohli na pamiatku zasadiť svoj stromček, ktorý im bude tento pekný deň pripomínať. Rodičia tiež neobišli naprázdno, pri chutnom guláši a špekačkách si mohli vychutnať toto príjemné nedeľné popoludnie. Veríme, že týchto akcií bude čoraz viac a viac...     

                   

ÚPSVaR - prehodnotenie nároku prídavku na dieťa, ktoré dosiahlo 16 rokov
Pridané: 05.09.2014

Pozvánka na "Rajčula park deťom" - 7.9.2014 o 13:00 hod.
Pridané: 27.08.2014

Pripomienky k cestovnému poriadku r. 2014/2015
Pridané: 26.08.2014

Na stiahnutie:
Pripomienky k cest.poriadku.pdf (291 kB)

Letný poznávací tábor 2014
Pridané: 22.08.2014
V dňoch od 17.7.- 20.7.2014 sa uskutočnil už 11. ročník "Letného poznávacieho tábora" kde inde ako v našej krásnej prírode "na Lazoch." Prihlásených deťúreniec bolo neúrekom, počasie našťastie tiež vydržalo. Deti prišli domov celé, bez akýchkoľvek zlomenín, plné zážitkov a dobrodružstiev. Veľké ďakujeme patrí všetkým organizátorom, vedúcim oddielov (Vankúš, Badin, Bocko, Holub, Škyvra) zúčastneným, klobúk dole, že sa ešte nájde niekto, kto to všetko zorganizuje:)

                                                           

Archív
Rok 2011 - jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec
Rok 2012 - jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec
Rok 2013 - jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec
Rok 2014 - jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt
Untitled Document
Vyhľadávanie
Kalendár
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
29
30
1
2
3
4
5
Cestovný poriadok
Odkiaľ:
Kam:
Dátum:
Čas:
Anketa
Zúčastníte sa komunálnych volieb dňa 15.11.2014?
Hlasujte
Áno, určite pôjdem voliť
Nie, nepôjdem voliť
Ešte stále sa rozhodujem
Nezaujímam sa o politické dianie v obci


Celkom hlasovalo: 12
Mapa obce
Štatistiky
Untitled Document
Untitled Document
Copyright © 2010 velicna.sk - žiadna časť stránky nemôže byť rozširovaná, alebo reprodukovaná bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa webstránky.