Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Dobrý deň, je nedeľa 29. marec 2015
Meniny má Miroslav, zajtra Vieroslava
Najbližšie podujatia
70. výročie oslobodenia mesta Dolný Kubín
Kedy: 08.04.2015
Začiatok o 13:00hod. na Hviezdoslavovom námestí: slávnostné príhovory a pietne položenie vencov za hudobného doprovodu Tvrdošanky...

MsKS - výstava fotografií a výtvarných prác členov Klubu Harmónia
Kedy: 14.04.2015
Výstava potrvá od 25.3 - 14.4.2015 vo fotogalérii v MsKS v Dolnom Kubíne.
Zaujímavé odkazy
Reklama
Kontakt na OÚ
Starosta - Ing. Daniel Laura
 
telefón:
0905 756 976
 
e-mail:
 
Zás. starostu -
RNDr. Peter Ištván
 
telefón:
0918 370 796
 
e-mail:
 
Hl. kontrolór -
Mgr. Júlia Janotíková
 
telefón:
0948 688 721
 
e-mail:
 
Účtovníčka - Ing. Eva Hrabalová
 
telefón:
0911 756 977
 
043 588 22 01
 
fax:
043 588 22 70
 
e-mail:
 
Matrika -
Ing. Katarína Páltiková
 
telefón:
043 588 22 01
 
e-mail:
 
Vážení občania našej obce,
v súlade s §15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov by sme Vás chceli informovať, že počas kultúrnych, športových a iných podujatí organizovaných našou obcou pre verejnosť plánujeme vyhotovovať fotografie, prípadne zvukovo-obrazové záznamy, ktoré budú slúžiť na spravodajské a dokumentačné účely o aktivitách našej obce. Niektoré fotografie alebo záznamy môžu byť zverejnené na webovej stránke našej obce alebo v obecnom časopise. V prípade, že nesúhlasíte so zverejnením Vašej fotografie, prípadne s Vašim odfotením, prosím oznámte to na obecnom úrade a daná fotografia bude bez zbytočného dokladu odstránená.
Úradná tabuľa OcÚ Veličná
 
POZVÁNKA NA JARNÉ UPRATOVANIE
 
VELIČNEJ
 
Obec Veličná, v spolupráci s mladými študentmi Veličnej organizuje túto
 
sobotu 28.03.2015 o 8:30 hod.
 
mládežnícku brigádu - jarné upratovanie 
 
– zbieranie odpadkov v okolí verejných priestranstiev (ciest, chodníkov, potoka, zastáviek a pod).
 
Zraz je pred Obecným úradom. Na brigádu je potrebné si doniesť rukavice, lopaty, hrable, sekerky. ako odmena bude pre Vás pripravený guľáš a občerstvenie. 
 
Pre dobrovoľníkov, ktorí sa nemôžu zúčastniť
 
"obecnej brigády" budeme radi, ak si zveľadia
 
okolie svojho domu príp. ulice.
 
Touto cestou pozývame našu mládež a všetkých dobrovoľníkov, ktorí chcú pre krajšie životné prostredie našej obce niečo urobiť. 
 
 
 

 
 
 
Riaditeľka Materskej školy vo Veličnej v zmysle
 
zák. MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a 
 
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 
 
zákonov oznamuje rodičom, že zápis detí do
 
 
na školský rok 2015/2016 sa uskutoční
 
od 9.3.2015 do 9.4.2015. 
 
Žiadosti sa preberajú a vydávajú v MŠ,
 
kontaktná osoba - riaditeľka p. Šenšelová
 
tel. 588 22 20. 
 
Do MŠ na predprimárne vzdelávanie prijímame deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu s vyjadrením všeobecného lekára o zdravotnom stave dieťaťa tj., že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ, príp. ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí. 

 
ANKETA
 
VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV 
 
V CENTRE VELIČNEJ
 
Vážení občania, radi by sme zistili Váš záujem o výstavbu nájomných bytov v centre našej obce. Jednalo by sa o dve dvojpodlažné bytovky, približne 20 dvojizbových bytov určených predovšetkým pre mladé rodiny a starších občanov. Vaše dotazy a pripomienky radi privítame osobne na OcÚ, telefonicky 588 22 01 príp. e-mailom starosta@velicna.sk. Ďakujeme za Vašu spoluprácu.
  

 
V stredu 25.03.2015 zbierame ELEKTRO-
 
ODPAD
 
Zbierame chladničky, práčky, sporáky, vysávače, rozhlasové a televízne prijímače, mikrovlné rúry, elektrické ventilátory, kávovary, fritézy, fény, mlynčeky, videorekordéry, hriankovače, mobily, telefóny, počitače, holiace strojčeky, žehličky, elektrické ručné remeselné náradie, eletrické vláčiky...
 
ODPAD MUSÍ OBSAHOVAŤ VŠETKY SÚČIASTKY A KÁBLE, inak je len komunálnym odpadom.
 
Čo v tomto odpade nemôže byť: sklo, drevo, biologicky rozložiteľný odpad, priemyselné oleje, ropné látky, kyseliny, lúhy a iné škodlivé látky, plasty s obsahom škodlivín, zbytky stravy...
 
Odpad prosíme vyložiť v utorok večer k miestnej komunikácii, kde ho budú v stredu naši pracovníci zbierať...

 
Zberný dvor je otvorený každú stredu do 17:00, je
 
určený len pre separovaný odpad: plasty, papier,
 
kartón, pneumatiky, nábytok, koberce.
 
Zodp. p. Badin a p. Machaj.
 
Aktuality
Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
Pridané: 25.03.2015
Obec Veličná, na základe žiadosti zo dňa 23.03.2015: Jozef Muťka, Revišné 273, Veličná o výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. 791/2 k. ú. Revišné oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznamu na OcÚ vo Veličnej, resp. na matrika@velicna.sk. Predmetom žiadosti je výrub 1ks smrek obyčajný /Picea abies/ a krovité porasty /lieska, osika/ o plošnej výmere 20m2 na pozemku parc. č. 791/2. Dátum podania žiadosti: 23.03.2015

SPP - distribúcia - elektronické pripojenie do distribučnej siete
Pridané: 25.03.2015
Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., zriadila novú bezplatnú elektronickú aplikáciu ON-LINE  FORMULÁRE, vďaka ktorej môžu záujemcovia o odber zemného plynu podať žiadosť o pripojenie už aj elektronicky. Táto  aplikácia  umožňuje zákazníkom posielať žiadosti o pripojenie z pohodlia domova a zároveň dobu vybavovania žiadostí významne skracuje. Služba predkladania žiadostí prostredníctvom ON-LINE FORMULÁROV je určená najmä zákazníkom, ktorí uprednostňujú elektronický kontakt pred návštevou zákazníckych kancelárií alebo zasielaním vyplnených žiadostí poštou. Zákazníci môžu podať elektronicky:
·         žiadosť o pripojenie do distribučnej siete,
·         žiadosť o technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste alebo
·         žiadosť o montáž meradla.
ON-LINE FORMULÁRE prinášajú okrem významného šetrenia času aj pohodlné a prehľadné podanie žiadosti vďaka pomocným interaktívnym napovedám. Služba je navyše k dispozícii nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Doba vybavenia žiadostí sa tak môže skrátiť až o 10 dní.  


Požiar v Revišnom 23.03.2015
Pridané: 25.03.2015
Chceme poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri likvidovaní požiaru v pondelok 23.03.2015 v Revišnom. Zároveň však chceme požiadať všetkých občanov, aby boli opatrní a všímaví pri vypaľovaní tráv, pri vysýpaní popola. V pondelok bola spôsobená "len" škoda na majetku, našťastie sa nikomu nič nestalo...

           

Polícia upozorňuje
Pridané: 25.03.2015
Obvodné oddelenie PZ upozorňuje občanov, že bol zaznamenaný zvýšený výskyt podvodných prípadov na občanoch tým spôsobom, že podozrivé osoby navštevujú prevažne starších občanov v miestach ich bydliska, vydávajú sa za pracovníkov energetických závodov a podvodným konaním vymáhajú od nich rôzne finančné čiastky.

Na stiahnutie:
OR PZ_upozornenie.doc (62 kB)

Ochrana lesov pred požiarmi - usmernenie
Pridané: 23.03.2015
Vážení občania, opäť prichádza jar a spolu s ňou aj nebezpečenstvo vzniku požiarov. Pre Hasičský a záchranný zbor však príchod jari signalizuje aj obdobie pravidelných výjazdov k haseniu trávnatých porastov. Každý rok aj z týchto dôvodov dochádza v lesnom hospodárstve k značným materiálnym a ekologickým škodám, ktorých príčinou je neopatrné a nedbalé správanie človeka. Žiadame Vás o dodržiavanie povinností, ktoré Vám vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi ako aj o to, aby ste dostatočnú pozornosť venovali Vašim deťom a ich pobytu v prírode. 

Na stiahnutie:
LESY_2015_obce.doc (100 kB)

Verejné ponukové konanie na predaj strojov - "píla Revišné" - 7. kolo
Pridané: 23.03.2015

Na stiahnutie:
Predaj drevoobrábacích strojov.doc (4 917 kB)

Archív
Rok 2011 - jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec
Rok 2012 - jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec
Rok 2013 - jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec
Rok 2014 - jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec
Untitled Document
Vyhľadávanie
Kalendár
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
23
24
25
26
27
28
29
Cestovný poriadok
Odkiaľ:
Kam:
Dátum:
Čas:
Anketa
Mali by ste záujem o výstavbu 2-izbových nájomných bytov v centre našej obce?
Hlasujte
Áno
Nie
Možno v blízkej budúcnosti


Celkom hlasovalo: 44
Mapa obce
Štatistiky
Untitled Document
Untitled Document
Copyright © 2010 velicna.sk - žiadna časť stránky nemôže byť rozširovaná, alebo reprodukovaná bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa webstránky.