Obecné tlačivá


  Zobrazujem 18 z 18 dokumentov (strana 1).
Zápisnica z 15. zasadnutia OZ
Dátum: 19.06.2016 Kategória: Obecné tlačivá
Návrh na kolaudáciu stavby a vydanie kolaudačného rozhodnutia FO
Dátum: 31.12.2014 Kategória: Obecné tlačivá
Návrh na kolaudáciu stavby a vydanie kolaudačného rozhodnutia PO
Dátum: 31.12.2014 Kategória: Obecné tlačivá
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby FO a PO
Dátum: 31.12.2014 Kategória: Obecné tlačivá
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby FO a PO
Dátum: 31.12.2014 Kategória: Obecné tlačivá
Žiadosť o stavebné povolenie PO
Dátum: 31.12.2014 Kategória: Obecné tlačivá
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a vymedzenie stavebného pozemku pod stavbu PO a FO
Dátum: 31.12.2014 Kategória: Obecné tlačivá
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením PO a FO
Dátum: 31.12.2014 Kategória: Obecné tlačivá
Žiadosť o povolenie zmeny termínu ukončenia stavby PO a FO
Dátum: 31.12.2014 Kategória: Obecné tlačivá
Žiadosť o stavebné povolenie FO
Dátum: 31.12.2014 Kategória: Obecné tlačivá
Žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní
Dátum: 31.12.2014 Kategória: Obecné tlačivá
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby PO a FO
Dátum: 31.12.2014 Kategória: Obecné tlačivá
Ohlásenie drobnej stavby
Dátum: 31.12.2014 Kategória: Obecné tlačivá
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Dátum: 31.12.2014 Kategória: Obecné tlačivá
Žiadosť o výrub stromov
Dátum: 31.12.2014 Kategória: Obecné tlačivá
Žiadosť o určenie súpisného čísla
Dátum: 31.12.2014 Kategória: Obecné tlačivá
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálne služby
Dátum: 31.12.2014 Kategória: Obecné tlačivá
Lekársky nález na účely konania vo veciach odkázanosti
Dátum: 31.12.2014 Kategória: Obecné tlačivá
 


KontaktKontaktné informácie

  • Adresa: Obecný úrad - Veličná 162
  • Telefón: 0911 756 977, 043/588 22 01
  • Fax: 043 588 22 70
  • Email: obec@velicna.sk