Územný plán


  Zobrazujem 20 z 24 dokumentov (strana 1). Nasledujúce »
Výkresy k 20.07.2015
Dátum: 08.02.2016 Kategória: Územný plán
Výkresy k návrhu UPN 18.9.2014: Výkres č.1 - Výkres širších vzťahov M 1 50000
Dátum: 18.09.2014 Kategória: Územný plán
Výkresy k návrhu UPN 18.9.2014: Výkres č.2 - Komplex. výkres priestor. usporiadania a funkčného využitia kat. územia M 1 10000
Dátum: 18.09.2014 Kategória: Územný plán
Výkresy k návrhu UPN 18.9.2014: Výkres č.3 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia M 15000
Dátum: 18.09.2014 Kategória: Územný plán
Výkresy k návrhu UPN 18.9.2014: Výkres č.4 - Výkres riešenia dopravného vybavenia M 15000
Dátum: 18.09.2014 Kategória: Územný plán
Výkresy k návrhu UPN 18.9.2014: Výkres č.5 - Výkres technického vybavenia M 15000
Dátum: 18.09.2014 Kategória: Územný plán
Výkresy k návrhu UPN 18.9.2014: Výkres č.6 - Výkres ochrana prírody a tvorba krajiny M 110000
Dátum: 18.09.2014 Kategória: Územný plán
Výkresy k návrhu UPN 18.9.2014: Výkres č.7 - Výkres záberov poľnohosp. pôdy M 15000
Dátum: 18.09.2014 Kategória: Územný plán
Schémy záväzných častí k návrhu UPN: Schéma záväzných častí
Dátum: 18.09.2014 Kategória: Územný plán
Schémy záväzných častí k návrhu UPN: Text návrh UPN obce Veličná
Dátum: 18.09.2014 Kategória: Územný plán
Tabuľky k návrhu UPN: Tabuľky návrh UPN Obce Veličná
Dátum: 18.09.2014 Kategória: Územný plán
Tabuľky k návrhu UPN: Zábery PP návrh UPN Veličná
Dátum: 18.09.2014 Kategória: Územný plán
Oznámenie o strategickom dokumente pozvánkaprerokovanienavrhUPN - OVeličná
Dátum: 01.01.2014 Kategória: Územný plán
Oznámenie o začatí prerokovania UPN 6.11.2013: Výkres č.1 - Výkres širších vzťahov
Dátum: 06.11.2013 Kategória: Územný plán
Oznámenie o začatí prerokovania UPN 6.11.2013: Výkres č.2 - Komplex. urb rozbor kat. územia
Dátum: 06.11.2013 Kategória: Územný plán
Oznámenie o začatí prerokovania UPN 6 .11.2013: Výkres č.3 - Komplex. urb rozbor zastav. územia
Dátum: 06.11.2013 Kategória: Územný plán
Oznámenie o začatí prerokovania UPN 6.11.2013: Výkres č. 4 - Rozbor dopravy a tech. infraštruktúry
Dátum: 06.11.2013 Kategória: Územný plán
Oznámenie o začatí prerokovania UPN 6.11.2013: Výkres č.5 - Problémový výkres
Dátum: 06.11.2013 Kategória: Územný plán
Oznámenie o začatí prerokovania UPN 6.11.2013: Výkres č.6 - Krajinnoekologický plán
Dátum: 06.11.2013 Kategória: Územný plán
Prieskumy a rozbory UPN OVeličná
Dátum: 06.11.2013 Kategória: Územný plán