MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Obec Veličná sa zapojila do výzvy Ministerstva hospodárstva SR na modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia. Obec Veličná  bola vo výzve úspešná a modernizáciu verejného osvetlenia zrealizovala od 9/2015 do 12/2015 s finančnou podporou Ministerstva hospodárstva nenávratným finančným príspevkom vo výške 240 629,35 EUR.

Investícia priniesla 247 nových ledkových úsporných svietidiel v obci, novú kabeláž, nové ističe, moderné ovládanie svietivosti prostredníctvom počítača, podľa súčasných európskych noriem a predovšetkým úsporu elektrickej energie vo výške 324,56 GJ. Zvýšila sa bezpečnosť občanov zvýšením svietivosti a predĺžením doby svietenia počas celej noci.

1E52B880