Obec Dnes

Veličná je obec na Slovensku v okrese Dolný Kubín, Žilinský kraj. Leží v Oravskej vrchovine na juhovýchodných svahoch Oravskej Magury, vo Veličnianskej kotline. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1272 vtedy sa spomína ako "Magna Villa" v donačnej listine z roku 1272, ktorou panovník Ladislav IV. udelil Hocymerovi "zem zvanú Revišné". 

Od roku 1992 sa tu konajú chýrne veličnianske jarmoky. Do Veličnej patrí Revišné (1272), ktoré bolo samostatnou zemianskou dedinou. Od roku 1994 je tu Obecné múzeum ľudových tradícii, remesiel a umení. Vďaka prekrásnej prírodnej scenérii a dobrým autobusovým a vlakovým spojom je obec lákadlom pre turistov. 

Názov Veličná je odvodená od slova Velikavesz, Nagyfalu, Veľká Ves. V roku 1420 sa objavuje prvýkrát pomaďarčený názov obce "Nag Flaw". Domáci názov "Welkeg Wsy" teda Veľkej Vsi z roku 1595 (pretrvával ešte v 19. storočí), hovorí že obec už vynikala svojou veľkostou.