Symboly obce

Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prerokovala návrh erbu obce Veličná a konštatovala, že návrh vychádza z historického pečatného symbolu obce, ktorý vhodne heraldizuje, čím vzniká historicky verný, heraldicky správny a výtvarne pôsobivý obecný erb. Komisia ho jednomyseľne odporučila na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zaevidovanie do Heraldického registra Slovenskej republiky.

Erb Veličnej tvorí strieborný zlatovlasý anjel v zlatom plášti, trúbiaci na veľkú zlatú trúbu v modrom štíte.

Vlajka Veličnej pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (1/7), modrej (1/7), bielej (3/7), modrej (1/7) a žltej (1/7). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

Pečať Veličnej je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC VELIČNÁ.

 

         erb   vlajka    pecat

                             Erb obce                                         Vlajka obce                                       Pečať obce

 

 

Symboly Veličnej sú zaevidované do Heraldického registra Slovenskej republiky pod signatúrou HR V-34/94.