Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť

Matrika

Obecný úrad                                                                       erb velicna.jpg

Velična č. 162, 027 54 Veličná

Ing. Veronika Ballová - matrikárka

e-mail: matrika@velicna.sk

telefón: 043 /588 22 01     
 
Osvedčovanie fotokópií listín

Predložíte originál listiny a jej fotokópiu

Súvisiace predpisy:

 • zákon č. 145/1995 v znení neskorších predpisoch o správnych poplatkoch
 • zákon 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisoch na listinách
   

Poplatky:  2 € 
Lehota na vybavenie:  na počkanie
Opravný prostriedok:  nepodáva saOsvedčovanie podpisov

Predložíte Čestné vyhlásenie alebo vlastnú listinu na ktorej má byť osvedčený podpis, platný občiansky preukaz alebo cestovný pas

Súvisiace predpisy:

 • zákon č. 145/1995 v znení neskorších predpisoch o správnych poplatkoch
 • zákon 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisoch na listinách

Lehota na vybavenie:  na počkanie
Opravný prostriedok:  nepodáva sa

Osvedčenie podpisu na listine:  2 € Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode

Predložíte Vypísané oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode, sobášny list, občiansky preukaz a právoplatný rozsudok o rozvode

Súvisiace predpisy:

 • zákon 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   

Poplatky:  bez správneho poplatku
Lehota na vybavenie:  do 30 dní
Opravný prostriedok:  nepodáva saRodný list

Predložíte

 • ak rodičia uzavreli manželstvo:
  Otec dieťaťa predloží svoj a manželkin platný občiansky preukaz a sobášny list
 • ak sú rodičia slobodní:
  Obidvaja rodičia predložia platný občiansky preukaz, rodné listy a spíše sa súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva, prípadne súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva z príslušného okresného súdu
 • ak matka dieťaťa je rozvedená:
  Obidvaja rodičia predložia platný občiansky preukaz, matka dieťaťa predloží právoplatné rozhodnutie o rozvode
 • ak matka dieťaťa je vdova:
  Obidvaja rodičia predložia platný občiansky preukaz, matka dieťaťa predloží úmrtný list
 • ak matka dieťaťa je neplnoletá :
  Matka dieťaťa predloží platný občiansky preukaz
   

Súvisiace predpisy:

 • zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 • vyhláška MV SR č. 302/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov
   

Poplatky:  bez správneho poplatku
Lehota na vybavenie:  na počkanie
Opravný prostriedok:  nepodáva sa

Rodný list - duplikát

Poplatok:   5 €Úmrtný list

Vybavovanie pri  úmrtí
Predložíte listy o prehliadke mŕtveho, občiansky preukaz zomretého a občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtný list vybavuje

Súvisiace predpisy:

 •  zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 • vyhláška MV SR č. 302/1994 Z .z. v znení neskorších predpisov
   

Poplatky:  bez správneho poplatku
Lehota na vybavenie:  na počkanie
Opravný prostriedok:  nepodáva sa

Úmrtný list - duplikát

Predložíte občiansky preukaz občana, ktorý žiada duplikát a dátum úmrtia zomretého

Súvisiace predpisy:

 • zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 • vyhláška MV SR č. 302/1994 Z .z. v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisoch o správnych poplatkoch

Lehota na vybavenie:  na počkanie
Opravný prostriedok:  nepodáva sa

Poplatky: 5 € Uzavretie manželstva (jeden zo snúbencov je cudzinec)

Snúbenci predložia vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva (vyzdvihnú si ju na matričnom úrade), platný občiansky preukaz, cestovný pas (cudzinec), rodné listy a osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva (cudzinec).Cudzojazyčné doklady preložené súdnym tlmočníkom do slovenského jazyka.
Doklady prísť vopred prekonzultovať s matrikárkou.
Predložiť najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva.

Súvisiace predpisy:

 • zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 • vyhláška MV SR č. 302/1994 Z .z. v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 145/1995 v znení neskorších predpisoch o správnych poplatkoch


Poplatky:  70,-  € 
Lehota na vybavenie:  na počkanie
Opravný prostriedok:  nepodáva saUzavretie manželstva (neplnoletý snúbenec)

Snúbenci predložia vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva (vyzdvihnú si ju na matričnom úrade), platné občianske preukazy, rodné listy, a právoplatné rozhodnutie Okresného súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Súvisiace predpisy:

 • zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 • vyhláška MV SR č. 302/1994 Z .z. v znení neskorších predpisov


Poplatky:  bez správneho poplatku
Lehota na vybavenie:  na počkanie
Opravný prostriedok:  nepodáva saUzavretie manželstva (rozvedení alebo vdovci)

Snúbenci predložia vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva (vyzdvihnú si ju na matričnom úrade), občianske preukazy, rodné listy, právoplatný rozsudok o rozvode alebo úmrtný list (vdovec)

Súvisiace predpisy:

 • zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 • vyhláška MV SR č. 302/1994 Z .z. v znení neskorších predpisov


Poplatky:  bez správneho poplatku
Lehota na vybavenie:  na počkanie
Opravný prostriedok:  nepodáva sa Uzavretie manželstva (slobodní s trvalým pobytom mimo Veličnej)

Snúbenci predložia vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva, platné občianske preukazy , rodné listy a zmocnenie na uzavretie manželstva (z miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov)

Súvisiace predpisy:

 • zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 •  vyhláška MV SR č. 302/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov


Poplatky:  bez správneho poplatku
Lehota na vybavenie:  na počkanie
Opravný prostriedok:  nepodáva sa Uzavretie manželstva (slobodní s trvalým pobytom vo Veličnej)

Snúbenci predložia vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva, platné občianske preukazy , rodné listy. Snúbenci musia žiadosť podpísať pred matrikárkou.

Súvisiace predpisy:

 • zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 • vyhláška MV SR č. 302/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov


Poplatky:  bez správneho poplatku
Lehota na vybavenie:   na počkanie
Opravný prostriedok: nepodáva sa Zápis do osobitnej matriky (narodenie dieťaťa)

Snúbenci predložia vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva, platné občianske preukazy , rodné listy. Snúbenci musia žiadosť podpísať pred matrikárkou.

Súvisiace predpisy:

 • zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 • vyhláška MV SR č. 302/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov


Poplatky:  bez správneho poplatku
Lehota na vybavenie:  na počkanie
Opravný prostriedok:  nepodáva saZápis do osobitnej matriky (úmrtie v cudzine)

Predložíte cudzojazyčný doklad (úmrtný list), súdnym tlmočníkom preložený do slovenského jazyka (vyššie overenie + zápis pred podaním prekonzultovať s matrikárkou) - zápis o úmrtí. Fotokópia OP (nemusí byť overená), OP alebo CP.Uvedené doklady zasiela do odobitnej matriky matrikárka.

Súvisiace predpisy:

 • zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 • vyhláška MV SR č. 302/1994 Z .z. v znení neskorších predpisov


Poplatky:  bez správneho poplatku
Lehota na vybavenie:  2 - 3 dni
Opravný prostriedok:  nepodáva sa


Zápis do osobitnej matriky (uzavretie manželstva v cudzine)

Predložíte cudzojazyčný doklad /sobášny list/, súdnym tlmočníkom preložený do slovenského jazyka (vyššie overenie + zápis pred podaním prekonzultovať s matrikárkou) - zápis o uzavretí manželstva. Fotokópia OP (nemusí byť overená), OP alebo CP. Uvedené doklady zasiela do odobitnej matriky matrikárka.

Súvisiace predpisy:

 • zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 • vyhláška MV SR č. 302/1994 Z .z. v znení neskorších predpisov


Poplatky:  bez správneho poplatku
Lehota na vybavenie:  2 - 3 dni
Opravný prostriedok:  nepodáva saZápis do osobitnej matriky (narodenie)

Predložíte cudzojazyčný doklad (rodný list), súdnym tlmočníkom preložený do slovenského jazyka (vyššie overenie + zápis pred podaním prekonzultovať s matrikárkou) - zápis o narodení. Fotokópia OP (nemusí byť overená), OP alebo CP. Uvedené doklady zasiela do odobitnej matriky matrikárka.

Súvisiace predpisy:

 • zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 • vyhláška MV SR č. 302/1994 Z .z. v znení neskorších predpisov


Poplatky:  bez správneho poplatku
Lehota na vybavenie:  2 - 3 dni
Opravný prostriedok:  nepodáva sa 

 


 

Foto obce a obecných podujatí

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka