Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

O obci

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE

erb velicna.jpgObec Veličná je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Veličná tvoria dva katastrálne územia k. ú Veličná a k. ú. Revišné.

Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.

Obec má právo na svoje obecné symboly.

Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne právnymi predpismi.

Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia. Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom.

Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


Geografické údaje

Obec Veličná leží v Oravskej vrchovine, na juhovýchodných svahoch Oravskej Magury, vo Veličianskej kotline. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1272.

Zemepisná šírka:  49°12'18.72" S
Zemepisná dĺžka: 19°14'42.36" V
Celková rozloha obce: 29 302 347 km2
Nadmorská výška: 484 m n. m.
Kód obce: 510165


Demografické údaje

Hustota obyvateľstva na km2: 37
Národnostná štruktúra: prevažujúca národnosť slovenská
Počet obyvateľov: k 31.12.2017 – 1280 obyvateľov

Demografický vývoj.jpg

zdroj: vlastné spracovanie z interných zdrojov obce Veličná 


 

Foto obce a obecných podujatí

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka