Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Spevácka skupina Studnička

Začiatky speváckej skupiny „Studnička“.

Slovenský človek si spieva od narodenia, až do smrti. Je to svätá pravda. Ľud vyjadroval v piesňach okrem citov, radosť, smútok, hnev. Ku piesni sa priraďovala hudba. Piesne putovali z pokolenia na pokolenie, z úst do úst. Práve naša spevácka skupina Studnička nadviazala na odkaz starých a prastarých otcov a mám, na históriu našej 743 ročnej obce. V spomienkach poznať ich životy, radosť, trápenie a ukázať našim deťom, vnúčatám, aby boli hrdí na svojich predkov, na svoju rodnú obec, mesto, krajinu

spevácka skupina Studnička Veličná

V roku 1994 pod vedením mladej učiteľky s krásnym hlasom Elenky Baricovej /spievala v Oravskom učiteľskom speváckom zbore aj so sestrou M. Dzúrikovou/, sa začína nová éra zabudnutých starých ľúbozvučných piesní z Veličnej, ktoré naspievala jej mama p. Matejcová. Iniciátorky E. Baricová, Z. Babničová, D. Šenšelová robili výskum v obci. Od starších žien nazbierali piesne a nahrali na magnetofónový záznam. Tieto potom sa spievali pri rôznych príležitostiach, dni matiek, úcta starším – teraz dôchodcom, jubileá, odhalenie pamätných tabúl našich rodákov, pri výročiach ...

Zakladajúce členky boli p. E. Baricová, M. Dzúriková, Z. Babničová, M. Polčicová, M. Sučáková, E. Pavolková, D. Šenšelová, A. Bôriková, M. Škutová, B. Mešková. Neskôr V. Šaligová, M. Buknová, M. Zvarová, M. Kubačková, E. Bardisová, J. Jurášková, J. Mrišková, H. Kajanová, R. Škyvrová, I. Kováčiková, Z. Šaligová, I. Mriška, Z. Kajanová, M. Jurášková, M. Čižmárová, D. Furindová, H. Ustaníková, K. Urbanová, S. Stašeková.

Zaspievali sme si aj v ev. kostole vo Veličnej s Bratislavským kvartetom, kde sme spievali evanjelické, katolícke a iné piesne, ktoré nás naučila pani Baricová.

spev skupina studnicka.jpg   spevácka skupina Studnička z Veličnej

Pani učiteľka Baricová učila aj naše deti, rôzne tance a piesne, ktoré taktiež vystupovali s nami v programe. Deti na to dodnes spomínajú.

V začiatkoch spievali len ženy, neskôr sa pridali aj chlapi a to J. Šaliga, J. Janček, V. Mriška, J. Javorek, Ľ. Škyvra, M. Zaťko, S. Mokoš. Ako harmonikári sa vystriedali J. Suroviak, 2 učiteľky na husliach z Dolného Kubína, potom J. Kramár, O. Pavlovčík, J. Čižmárik a M. Fačko.

Po niekoľkých rokoch zo zdravotných dôvodov ukončila činnosť v Studničke p. Baricová.

Po nej vedúcu úlohu prevzala Zuzka Babničová, taktiež s mohutným, silným a krásnym hlasom až do svojej predčasnej smrti. Niektoré piesne začínala ona a z trávnic „Svietili mi zore...“, bola jej srdcovka.

travnice.jpg   spievanie trávnic Veličná

Po nej prevzal a viedol skupinu Ľubomír Škyvra. Po pár rokoch p. Škyvra ukončil činnosť v speváckej skupine a začal sa venovať Veličianskemu ochotníckemu divadlu. Veľký úspech divadla už všetci dobre poznajú aj za hranicami Slovenska. /Veľká vďaka Ľubko, za celý kolektív/

V roku 2014 sa náš program skladal z ľudových piesní z Oravy, Východného Slovenska a Kysúc. Piesne, ktoré sme spievali boli staré ľudové piesne, ale aj piesne, ktoré sú nám blízke a ktoré radi počúvajú rôzne generácie. Na Bačovských dňoch nám bolo povedané, že sme vytiahli marketingový ťah, keď sme zaspievali pieseň „Kopala studienku“. Ľudia si ju spievali spoločne s nami a bolo to prekvapenie. Nedá mi pripomenúť, že Slovenská republika si pripomínala začiatkom roka 2014, 170 – výročie vzniku štátnej hymny. Hymna vznikla na nápev piesne Kopala studienku. Hymnu napísal náš rodák Janko Matuška z Dolného Kubína. Tu chcem povedať, že chceme ľuďom aj pripomenúť rôzne piesne, na ktoré sme už pomaly zabudli a tak mladej generácii priblížiť dianie našej dávnej kultúry.

Terajší vedúci skupiny je Ján Šaliga. Momentálne máme v speváckej skupine Studnička 18 členov. Terajší členovia sú: harmonikár M. Fačko, chlapi – J. Šaliga, V. Mriška, M. Zaťko, P. Dzúrik, S. Mokoš. Ženy – M. Polčicová, M. Zvarová, V. Šaligová, M. Kubačková, J. Mrišková, J. Jurášková, R. Škyvrová, Z. Šaligová, K. Urbanová, M. Jurášková, H. Ustaníková, S. Stašeková.

Tento rok 2015 sme si pripravili pásmo svadba /zvyky a odobierku od rodičov/. Mladuchu bude hrať S. Stašeková a mladého pána S. Mokoš /v starodávnych krojoch/

svadba v krojoch Veličná   svadba v krojoch Veličná

Každý rok sa nacvičilo nejaké pásmo z ľudovou tradíciou z nášho kraja, rôzne zvyky, kosenie trávy s názorným ukázaním, trávnice, dožinky, páračky, čarovanie, svadba s čepčením a odobierkou, pásmo o láske, remeslá, prekáračky, spojené s hovorovým slovom, fašiangy, priadky, piesne z regiónov atď.

Spevácka skupina studnička vystupuje na rôznych podujatiach nielen v našej obci, ale aj v iných obciach a mestách, spomeniem aspoň niektoré: Veličná, Žaškov, Istebné, Párnica, Malatiná, Dolný Kubín, Zuberec, Oravská Poruba, Dlhá n. Oravou, Sedliacka Dubová, Tvrdošín, Srňacie, Kraľovany, Zázrivá, Olcnava, Komárno, Šrobárová, Martin, Turany, Kráľova studňa pri Harmanci, celoslovenské stretnutie Kováčikovcov v Dolnom Kubíne, v susednom Poľsku Bielsko – Biala, tento rok v júni v Mojmírovciach - Nitra atď. Taktiež sa zúčastňujeme na požiadanie zaspievať pred svadbou, i čepčiť nevestu o polnoci, pri stavaní májov vo Veličnej i v Revišnom, tento rok aj v Istebnom, nosenie Marmurieny na jar, hrali sme aj spievali v Zázrivej – Boje o Rovnú horu, kde si nás zavolali aj zahrať v povstaní, kde sme prechovávali partizánov v dome a Nemci sa to dozvedeli, chceli nás postrieľať, iba farár nás zachránil. Hrali sme, ako by to bolo naozaj vo vojne. Po skončení bojov o Rovnú horu sme spievali rôzne piesne.

Máme naštudované pásmo „dožinky“, ktoré sa konali aj v našej Veličnej. Znázornené je aj stavanie „nemcov“ z obilia a krásne poďakovanie žien a žencov z uvitým vencom z obilia. Celý dej sa odohráva pred bohatým gazdom, pred ich domom, spievajú sa rôzne piesne o slnku, o jačmeni, trávnice, žartovné, také, ktoré sa spievali a našom regióne. Popretkávané je krásnym hovorovým slovom, „ je krásne, keď sa dobrý hospodár môže pozrieť na svoje dielo a s uspokojením povedať, dobre som zasial, semä riadne vyrástlo do klasu a tak prináša dobrú úrodu“.

dožinkový veniec Veličná   dožinkový veniec Veličná

No a nakoniec je povedaná veta, „a preto by sme sa mali všetci ľudia s úctou a vďakou pokloniť ťažkej práci nášho roľníka“.

Naozaj, je treba pripomenúť mladším generáciám, že si treba vážiť túto prácu, veď koľko driny, lopoty treba vynaložiť, aby sme si mohli z múky upiecť chlieb. Každý rok chodíme poďakovať našej pani predsedníčke na naše Veličianske družstvo s novým uvitým vencom z obilia. Všetky tieto rôzne vence sú vystavené na PD Veličná.

Na záver chcem poďakovať najskôr pani Elenke Baricovej, ktorá nám ukázala cestu k starým tradíciám, naučila nás spievať krásne piesne. Taktiež ďakujeme už nie žijúcej Zuzke Babničovej, s krásnym mohutným hlasom. Som rada, že nezanikol folklór v tejto našej Veličnej a naďalej sa rozvíja. Verím, že bude mať aj pokračovateľov slovenskej ľudovej piesne.

Veľké ďakujem patrí aj nášmu bývalému pánovi starostovi JUDr. Antonovi Buknovi, že nás podporoval a bol na nás hrdý. Verím, že spolupráca s novým starostom Ing. Danielom Laurom bude viesť k spokojnosti všetkých občanov. Ďakujeme obecnému úradu vo Veličnej, za finančné prostriedky, nakoľko spevácka skupina Studnička nie je zárobková.

Nuž, povedzme si na záver – hudba, spev je fenomén, spája všetkých ľudí dobrej vôle. Pomáha dennodenne prekonávať prekážky a ukazuje svetlo pre kultúru v tomto zložitom období. Je na nás, aby sme ďalej šírili odkazy našich starých mám a otcov.

Spracovala Vierka Šaligová.


 
 • 10711_big.jpg

 • 10722_big.jpg

 • 10720_big.jpg

 • 10723_big.jpg

 • 10724_big.jpg

 • 10721_big.jpg

 • 9692_big.jpg

 • 9702_big.jpg

 • 9689_big.jpg

 • 9690_big.jpg

 • 9691_big.jpg

 • 9674_big.jpg

 • 9675_big.jpg

 • 9680_big.jpg

 • 9681_big.jpg

 • 9684_big.jpg

 • 9685_big.jpg

 • 9687_big.jpg

 • 9686_big.jpg

 • 9688_big.jpg

 • 9693_big.jpg

 • 9694_big.jpg

 • 9697_big.jpg

 • 9698_big.jpg

 • 9699_big.jpg

 • 9701_big.jpg

 • 9683_big.jpg

 • 9676_big.jpg

 • 9678_big.jpg

 • 9695_big.jpg

 • 9679_big.jpg

 • 9672_big.jpg

 • 9669_big.jpg

 • 9670_big.jpg

 • 9671_big.jpg

 • 9668_big.jpg

 • 9673_big.jpg

 • 9696_big.jpg

 • 9704_big.jpg

 • 9705_big.jpg


 
ÚvodÚvodná stránka