Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zber odpadu

Harmonogram vývozu plastov II. polrok 2018


 

Zber komunálneho odpadu:               01. 08. 2018

Zber plastov sa uskutoční:                 27. 07. 2018

Zberný dvor v areáli Gazdinskej školy je otvorený každú stredu do 17:00 h. a je určený len pre SEPAROVANÝ ODPAD: plasty, papier, kartón, pneumatiky a nadrozmerný odpad

Zodpovední:
Jozef Badin                               telefón:  0944 036 105                       
Július Dúha                               telefón:  0918 677 079

POPLATKY za komunálny odpad platné od 01.01.2016 

Od 01.01.2014 zmenila obec systém zberu komunálneho odpadu (KO), z tzv. nálepkového na žetónový systém. Zber KO sa uskutočňuje vždy v stredu v skorých ranných hodinách (od 6:00 hod.), pred vysypaním je potrebné pripevniť žetón na smetnú nádobu, na základe ktorej TS DK odpad prevezmú a žetón odtrhnú. Ak na smetnej nádobe žetón pripevnený nebude, odpad nebude vysypaný.  

Výpočet poplatku za komunálny odpad:

0,0329 € / kalendárny deň * 365 = 12 € / 1 osoba / 4 žetóny

Cena 110 litrovej smetnej nádoby je 30,42 €

Občan si sám určuje  frekvenciu vývozu, t.j. ak minie stanovený počet žetónov je možnosť dokúpiť si žetóny aj v priebehu roka (cena bude 3 EUR/ks).

Úľavy budú poskytnuté držiteľom ZťP preukazov, študentom a občanom zdržujúcim sa viac ako 90 dní mimo obce, je potrebné priniesť potvrdenie o návšteve školy, prac. zmluvu, taktiež osobám, ktorí dovŕšili v kalendárnom roku 62 rokov.

ÚĽAVY platné od 01.01.2016:

  • študenti = alikvotne podľa štúdia (t.j. platí sa poplatok za obdobie prázdnin, keď sa študent bude zdržiavať doma) 0,0329 EUR * počet dní, kedy bude študent doma
  • pracujúci a bývajúci mimo miesta trvalého bydliska (zahraničie) viac ako 90 dní = alikvotne (0,0329 EUR * 366 - počet dní, kedy sa bude zdržiavať mimo domova)
  • osoby, ktoré dovŕšia k 31.12. v kalendárnom roku 62 rokov
     

20 % z ročného poplatku 12,04 EUR (t.j. 9,60 EUR/os./4 kusy žetónov).

AKO TRIEDIME ODPAD

Na základe novely zák. o odpadoch č. 343/2012 Z.z., ktorým sa dopĺňa zák. č. 223/2001 Z.z. má obec povinnost zabezpečovať zber biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) t.j.:

  • odpad zo záhrad, parkov – t.j. zelený BRO
  • biologicky rozložitelný kuchynský odpad
  • jedlé tuky a oleje.


Zákon však stanovuje aj  výnimky, kedy sa osobitný systém nemusí  zaviesť. Vytvárať osobitný systém na likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu považujeme za neefektívne a v konečnom dôsledku aj nevýhodné a drahé, nakoľko by sa náklady na jeho zavedenie museli premietnuť do poplatku za komunálny odpad. Naopak, domáce kompostovanie považujeme v našich podmienkach za prirodzené.

Týmto chceme vyjsť občanom v ústrety a zabrániť zvyšovanou poplatku za komunálny odpad v budúcnosti.  Ďakujeme za pochopenie.PLASTY

Zvozová oblasť: Veličná, miestna časť Revišné

Termíny vývozu v roku 2018:

16. 01. 2018    16. 02. 2018         16. 03. 2018         17. 04. 2018         18. 05. 2018   

15. 06. 2018    27. 07. 2018         24. 08. 2018         21. 09. 2018         19. 10. 2018

28. 11. 2018    28. 12. 2018

Zberá sa: 
PET flaše z nápojov, z rastlinného oleja, octu (PET) obaly z čistiacich prostriedkov, napr. Jar, aviváž, šampón, čisté fólie, igelitové tašky, mikroténové vrecká, čisté bandasky, umelé kvetináče, misy, vedrá (výrobky o značením PET, HDPE, LDPE, PP)

Nezberá sa: 
plastové obaly z motorových olejov, farieb, lepidiel a chemikálií, linoleum, guma, molitan

Po upozornení z Technických služieb prosíme občanov, aby konzervy, plechovky, kovové uzávery od nápojov, viečka z mliečnych výrobkov, kompótové viečka, kovové obaly separovali oddelene od plastových fliaš t.j. do osobitných vriec. Zber sa bude realizovať súčasne s plastami.

Všetky obaly z plastov musia byť bez akéhokoľvek obsahu a čisté. Plastové fľaše odporúčame stláčať, aby sa čo najviac využila kapacita vreca. Nezviazané vrecia nebudú kvôli manipulácii odvezené.

Čo v odpade nemôže byť: 
sklo, kov, drevo, bilogicky rozložiteľný odpad, priemyselné oleje, ropné látky, kyseliny, lúhy a iné škodlivé látky, plasty s obsahom škodlivín, mastné a znečistené fólie, linoleum, guma, molitan, kabelky, zbytky stravy.

Ako zbierame
Igelitové vrecia so separovaným plastovým odpadom treba zviazať a vyložiť deň vopred alebo skoro ráno v deň odvozu na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejnej komunikácie.

PAPIER

Každú stredu do 17:00 hod. do areálu Gazdinskej školy, príp. zber realizovaný TS DK, termín vopred oznámime


Zbiera sa: 
noviny, časopisy, zošity, knihy, telefónne zoznamy, baliaci papier, lepenka, papierové vrecká aj tzv. tetrapacky: obaly s hliníkovou (alobalovou) vnútornou výstelkou, z mlieka, ovocných štiav, vína, smotany, džúsov (vypláchnuté, zložené - spľaštené).

Nezbiera sa:
 povoskovaný papier, celofán, prepisovací papier, lepiaca páska, papier znečistený škodlivinami, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov.

Ako zbierame: 
papier musí byť zviazaný špagátom, nie v krabiciach, nemiešať kartón s papierom.

SKLO

Zbiera sa:  
prázdne sklenené fľaše a úlomky zo skla rôznej farby.

Nezbiera sa: 
plasty, drevo, viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov - Tetrapack), zbytky stravy, priemyselného oleja, kyseliny, lúhy a iné škodlivé látky, lepené sklo, ploché sklo s drôtenou vložkou, železné predmety, žiaruvzdorný materiál, uhlie, kamienky, olovnaté a varné sklo, televízne obrazovky...)

Ako zbierame: 
v obci sú rozmiestnené zelené kontajnery s označením "sklo"

ELEKTRO-ODPAD

Čo je elektro-odpad: 
chladničky, práčky, sporáky, vysávače, rozhlasové a televízne prijímače, mikrovlné rúry, elektrické ventilátory, kávovary, fritézy, fény, mlynčeky, videorekordéry, hriankovače, mobily, telefóny, počitače, holiace strojčeky, žehličky, elektrické ručné remeselné náradie, eletrické vláčiky...

ODPAD MUSÍ OBSAHOVAŤ VŠETKY SÚČIASTKY A KÁBLE, inak je len komunálnym odpadom.

Čo v odpade nemôže byť: 
sklo, drevo, biologicky rozložiteľný odpad, priemyselné oleje, ropné látky, kyseliny, lúhy a iné škodlivé látky, plasty s obsahom škodlivín, zbytky stravy...

Ako zbierame:  
zber elektro-odpadu sa zvyčajne realizuje 2x ročne, elektro - odpad môžete priniesť do areálu gazdinskej školy každý pracovný deň do 15:00hod.

ĎAKUJEME ZA VAŠU POMOC PRI TRIEDENÍ ODPADU!


 

Foto obce a obecných podujatí

dnes je: 12.12.2018

meniny má: Otília

ÚvodÚvodná stránka