Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zber odpadu

Harmonogram vývozu plastov I. polrok 2019

Harmonogram vývozu plastov I.polrok 2019.pdf(204.8 kB)Vývoz plastov I.polrok 2019

Zber komunálneho odpadu:               30. 01. 2019

Zber plastov sa uskutoční:                 20. 02. 2019

Zberný dvor v areáli Gazdinskej školy je otvorený každú stredu do 17:00 h. a je určený len pre SEPAROVANÝ ODPAD: plasty, papier, kartón, pneumatiky a nadrozmerný odpad

Zodpovední:
Jozef Badin                               telefón:  0944 036 105                       
Július Dúha                               telefón:  0918 677 079

POPLATKY za komunálny odpad platné od 01.01.2016 

Od 01.01.2014 zmenila obec systém zberu komunálneho odpadu (KO), z tzv. nálepkového na žetónový systém. Zber KO sa uskutočňuje vždy v stredu v skorých ranných hodinách (od 6:00 hod.), pred vysypaním je potrebné pripevniť žetón na smetnú nádobu, na základe ktorej TS DK odpad prevezmú a žetón odtrhnú. Ak na smetnej nádobe žetón pripevnený nebude, odpad nebude vysypaný.  

Výpočet poplatku za komunálny odpad:

0,0329 € / kalendárny deň * 365 = 12 € / 1 osoba / 4 žetóny

Cena 110 litrovej smetnej nádoby je 30,42 €

Občan si sám určuje  frekvenciu vývozu, t.j. ak minie stanovený počet žetónov je možnosť dokúpiť si žetóny aj v priebehu roka (cena bude 3 EUR/ks).

Úľavy budú poskytnuté držiteľom ZťP preukazov, študentom a občanom zdržujúcim sa viac ako 90 dní mimo obce, je potrebné priniesť potvrdenie o návšteve školy, prac. zmluvu, taktiež osobám, ktorí dovŕšili v kalendárnom roku 62 rokov.

ÚĽAVY platné od 01.01.2016:

  • študenti = alikvotne podľa štúdia (t.j. platí sa poplatok za obdobie prázdnin, keď sa študent bude zdržiavať doma) 0,0329 EUR * počet dní, kedy bude študent doma
  • pracujúci a bývajúci mimo miesta trvalého bydliska (zahraničie) viac ako 90 dní = alikvotne (0,0329 EUR * 366 - počet dní, kedy sa bude zdržiavať mimo domova)
  • osoby, ktoré dovŕšia k 31.12. v kalendárnom roku 62 rokov
     

20 % z ročného poplatku 12,04 EUR (t.j. 9,60 EUR/os./4 kusy žetónov).

AKO TRIEDIME ODPAD

Na základe novely zák. o odpadoch č. 343/2012 Z.z., ktorým sa dopĺňa zák. č. 223/2001 Z.z. má obec povinnost zabezpečovať zber biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) t.j.:

  • odpad zo záhrad, parkov – t.j. zelený BRO
  • biologicky rozložitelný kuchynský odpad
  • jedlé tuky a oleje.


Zákon však stanovuje aj  výnimky, kedy sa osobitný systém nemusí  zaviesť. Vytvárať osobitný systém na likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu považujeme za neefektívne a v konečnom dôsledku aj nevýhodné a drahé, nakoľko by sa náklady na jeho zavedenie museli premietnuť do poplatku za komunálny odpad. Naopak, domáce kompostovanie považujeme v našich podmienkach za prirodzené.

Týmto chceme vyjsť občanom v ústrety a zabrániť zvyšovanou poplatku za komunálny odpad v budúcnosti.  Ďakujeme za pochopenie.PLASTY

Zvozová oblasť: Veličná, miestna časť Revišné

Termíny vývozu v roku I.polrok 2019:

23. 01. 2019    20. 02. 2019         20. 03. 2019         17. 04. 2019         15. 05. 2019   

26. 06. 2019   

Zberá sa: 
PET flaše z nápojov, z rastlinného oleja, octu (PET) obaly z čistiacich prostriedkov, napr. Jar, aviváž, šampón, čisté fólie, igelitové tašky, mikroténové vrecká, čisté bandasky, umelé kvetináče, misy, vedrá (výrobky o značením PET, HDPE, LDPE, PP)

Nezberá sa: 
plastové obaly z motorových olejov, farieb, lepidiel a chemikálií, linoleum, guma, molitan

Po upozornení z Technických služieb prosíme občanov, aby konzervy, plechovky, kovové uzávery od nápojov, viečka z mliečnych výrobkov, kompótové viečka, kovové obaly separovali oddelene od plastových fliaš t.j. do osobitných vriec. Zber sa bude realizovať súčasne s plastami.

Všetky obaly z plastov musia byť bez akéhokoľvek obsahu a čisté. Plastové fľaše odporúčame stláčať, aby sa čo najviac využila kapacita vreca. Nezviazané vrecia nebudú kvôli manipulácii odvezené.

Čo v odpade nemôže byť: 
sklo, kov, drevo, bilogicky rozložiteľný odpad, priemyselné oleje, ropné látky, kyseliny, lúhy a iné škodlivé látky, plasty s obsahom škodlivín, mastné a znečistené fólie, linoleum, guma, molitan, kabelky, zbytky stravy.

Ako zbierame
Igelitové vrecia so separovaným plastovým odpadom treba zviazať a vyložiť deň vopred alebo skoro ráno v deň odvozu na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejnej komunikácie.

PAPIER

Každú stredu do 17:00 hod. do areálu Gazdinskej školy, príp. zber realizovaný TS DK, termín vopred oznámime


Zbiera sa: 
noviny, časopisy, zošity, knihy, telefónne zoznamy, baliaci papier, lepenka, papierové vrecká aj tzv. tetrapacky: obaly s hliníkovou (alobalovou) vnútornou výstelkou, z mlieka, ovocných štiav, vína, smotany, džúsov (vypláchnuté, zložené - spľaštené).

Nezbiera sa:
 povoskovaný papier, celofán, prepisovací papier, lepiaca páska, papier znečistený škodlivinami, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov.

Ako zbierame: 
papier musí byť zviazaný špagátom, nie v krabiciach, nemiešať kartón s papierom.

SKLO

Zbiera sa:  
prázdne sklenené fľaše a úlomky zo skla rôznej farby.

Nezbiera sa: 
plasty, drevo, viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov - Tetrapack), zbytky stravy, priemyselného oleja, kyseliny, lúhy a iné škodlivé látky, lepené sklo, ploché sklo s drôtenou vložkou, železné predmety, žiaruvzdorný materiál, uhlie, kamienky, olovnaté a varné sklo, televízne obrazovky...)

Ako zbierame: 
v obci sú rozmiestnené zelené kontajnery s označením "sklo"

ELEKTRO-ODPAD

Čo je elektro-odpad: 
chladničky, práčky, sporáky, vysávače, rozhlasové a televízne prijímače, mikrovlné rúry, elektrické ventilátory, kávovary, fritézy, fény, mlynčeky, videorekordéry, hriankovače, mobily, telefóny, počitače, holiace strojčeky, žehličky, elektrické ručné remeselné náradie, eletrické vláčiky...

ODPAD MUSÍ OBSAHOVAŤ VŠETKY SÚČIASTKY A KÁBLE, inak je len komunálnym odpadom.

Čo v odpade nemôže byť: 
sklo, drevo, biologicky rozložiteľný odpad, priemyselné oleje, ropné látky, kyseliny, lúhy a iné škodlivé látky, plasty s obsahom škodlivín, zbytky stravy...

Ako zbierame:  
zber elektro-odpadu sa zvyčajne realizuje 2x ročne, elektro - odpad môžete priniesť do areálu gazdinskej školy každý pracovný deň do 15:00hod.

ĎAKUJEME ZA VAŠU POMOC PRI TRIEDENÍ ODPADU!


 

Foto obce a obecných podujatí

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka